Discovery4u
זכויות יוצרים | Discovery Tours Romania
6429
rtl,page-template-default,page,page-id-6429,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.1.1,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge | shared by bluetree.ro,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

זכויות יוצרים

בכל מקרה של אי בהירות, ניתן ליצור קשר עם מנהלי האתר באמצעות צור קשר. השימוש באתר ובמידע הכלול בו כפוף לתנאים המפורטים ומעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application) הנמצא בו. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. המונח “משתמש” להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר, מתקשר לאתר, מוריד ממנו יישום או תוכנה כלשהם או צופה בו. כל התמונות, האיורים, המפות, קטעי הצליל, קטעי הווידאו, הגרפיקה ויישומי התוכנה המופיעים באתר, מוגנים בזכויות יוצרים, למעט במקומות בהם מצוין אחרת. כל ההרשאות לפרסום, הרישיונות וההסכמים בין האתר לבין בעלי הזכויות המקוריות, נשמרים ע”י מערכת האתר ויוצגו לכל דורש במידת הצורך. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מערכת האתר מאמינה כי השימוש בתמונות באתר נופל תחת ההגדרה של “שימוש הוגן”, תחת רישיון Commons Creative .מערכת האתר אינה מפרה בידיעתה את זכויות היוצרים של מי מבעלי הזכויות על התכנים המופיעים באתר, כפי שצוינו בתחילת סעיף זה.

bluetree.ro
נגישות