Discovery4u
תקנון תנאי שימוש באתר discovery tours | Discovery Tours Romania
6427
rtl,page-template-default,page,page-id-6427,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.1.1,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge | shared by bluetree.ro,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

תקנון תנאי שימוש באתר discovery4u –

תקנון תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

כללי

 1. אתר) “discovery4u”  להלן : “האתר” ) הוא אתר מידע לטיולים ברומניה, בו כותבים אנשי מקצוע מתחום התיירות, הנך מוזמן לקחת בו חלק ולהשתמש בו, בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.  
 2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. השימוש באתר והתכנים שבו הינו בהתאם להחלטת ” discovery4u” ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כלפי ” discovery4u ” בקשר לכך. ” discovery4u” רשאית לשנות מידי פעם בפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש, וניתן יהיה למצוא באתר את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית .
 3. המשתמש מצהיר כי הוא כשיר מבחינה חוקית לקבל שירות באתר ווידא שאין כל מניעה משפטית או אחרת לשימוש זה.
 4. המשתמש מצהיר שאם ימלא מידע כלשהו באתר יהיה מידע זה נכון ומדויק וכי הוא בלבד ולא אדם אחר או מכונה ימלאו את המידע.
 5. המשתמש מצהיר כי כל המידע שהוכנס על ידו לאתר זה נעשה מרצונו החופשי. ” discovery4u ” אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש, כתוצאה ו/או בקשר עם פעולות שיבוצעו בניגוד לאמור לעיל ו / או על ידי אדם בלתי מורשה ו/או על הפרות שיבוצעו על ידי משתמשים אחרים והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ” discovery4u ” בעניין זה.
 6. המשתמש ישפה את ” discovery4u ” ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או כל הפועל מטעמו, בגין כל נזק, הפסד, הוצאה שייגרמו להם, כתוצאה מהפרתו את תנאי השימוש, וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.
 7. הרשמה לאתר מעידה כי הנך מאשר ומסכים לכללים שנקבעו על ידי הנהלת האתר.

כתיבה באתר

 1. העלאת שאלות או הודעות לפורום האתר מותנית בהרשמה לאתר והסכמה לכללים המפורטים במסמך זה.
 2. כתיבת הודעות, שאלות או תגובות במסגרת פורום האתר נועדה למשתמש הפרטי בלבד ולא למשתמש עסקי. חל איסור להשתמש באתר לצרכים מסחריים, עסקיים או אחרים ללא אישור בכתב מהנהלת האתר.
 3. הכותב לא יפרסם באתר מידע מסחרי גלוי או סמוי, קישורים לאתרים מסחריים או אחרים, מידע פוגעני או מידע המהווה פגיעה בפרטיות.
 4. הכתבות באתר (לרבות התוכן המתפרסם בפורום האתר) הן קניינו של האתר (לרבות קניין רוחני), ואין לעשות בהן כל שימוש ללא קבלת רשותו המוקדמת בכתב של מנהלי האתר.
 5. להנהלת האתר הזכות להסיר כל הודעה, שאלה או תגובה המעלים חשש להפרת זכויות יוצרים או המפרים את הכללים שנקבעו על ידי הנהלת האתר או את חוקי מדינת רומניה או כל מדינה אחרת לרבות ישראל או מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה המוחלט וללא מתן התראה או הסבר – בלא צורך בנימוק משפטי או אחר.
 6. להנהלת האתר זכות לבטל רישום של משתמשים המפרים את כללי האתר.
 7. הכותב אחראי לתוכן כל הודעה, שאלה או תגובה המועלית על ידו לפורום האתר – ויישא במלוא האחריות באם יפר זכויות יוצרים של כותבים אחרים ו/או של אתרים אחרים, וכן בגין כל הפרה של חוקי מדינת רומניה או כל מדינה אחרת לרבות ישראל, וזאת אף אם הטקסט המפר הוסר מן האתר על ידו ו/או על ידי הנהלת האתר.
 8. אין לפרסם באתר תוכן מעליב, פוגע, מטריד או מסית נגד אדם או אוכלוסייה, ואין להעלות לאתר חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני פוגעני, או המהווה פגיעה בפרטיות.
 9. תוכן המתפרסם בפורום האתר מהווה רישיון חינם בלתי הדיר לשימוש בו, ללא הגבלת מקום או זמן, ולהנהלת האתר הזכות להשתמש בו ולפרסמו ככל שתמצא לנכון.
 10. הכותב אינו זכאי לתמורה כספית או לתמורה אחרת, למעט מבצעי קידום ועידוד כותבים, ככל שיבוצעו, וזאת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 11. מתן קרדיט לכותבים מותנה בשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, ולא יוכל להוות טענה של המשתמש כנגדה. קניין רוחני והגנה על זכויות יוצרים.
 12. האתר כמו גם כל המידע שבו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה, גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לאתר     “discovery4u” ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מן הנהלת האתר.
 13. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מהנהלת ההאתר.
 14. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכנים של האתר בכל דרך שהיא, אם באמצעים אלקטרוניים או בפרסום או בדפוס לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת שאינה אישית ופרטית.
 15. אין להעתיק את עיצוב האתר או להתחזות לאתר, כך שהמשתמש הסביר יטעה לחשוב שמדובר באתר זהה.
 16. אין להציג תכנים מהאתר באתרים אחרים בכל דרך שהיא, ללא אישור מוקדם בכתב מאת הנהלת האתר. המונח “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל טקסט, תמונה, פלאש, קול, מולטימדיה, אייקון, קבצים, תוכנה, קוד, פורמט, מאגר נתונים.
 17. אין לקשר במישרין לתוכן המופיע באתר, אלא לעמוד בו מופיע התוכן – תוכן יכול להיות מאמר, מפה או תמונה או כל תוכן אחר.
 18. חל איסור להעתיק או להציג תכנים מהאתר באתרים אחרים – למעט קישור לדף הבית או לדף פנימי.
 19. אין לקשור או להציג חלק מהנתונים או חלק מעמוד פנימי באתר, אלא אם כן הוא מוצג בשלמותו כולל שורת כתובת העמוד  URL address Status bar –
 20. ניתן ליצור קישור לאתר או לדף באתר ובלבד שההפניה הינה לאתר על ידי החלפת עמוד או פתיחת חלון חדש. אין לקשור עמוד לאתר ללא מסגרת או כותרת וכתובת אחרת. למען הסר ספק אין להציג דפים מהאתר תחת אתר אחר, בין במסגרת מקורית, מסגרת האתר המארח או מסגרת שקופה.
 21. להנהלת האתר הזכות להורות על ביטול קישור או הצגה של תכנים ללא צורך בהסבר או בנימוק. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לתבוע מפרים של זכויות היוצרים, גם אם התבטלה בינתיים ההפרה.

תוכן האתר

 1. השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
 2. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו הפרעות בזמינות האתר בשל שיקולים טכניים, תקלות שבאחריות צד ג’ או גורמים אחרים, ועל כן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין למשתמשים בכל עת, ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
 3. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים, וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד, ונמצא בתחום אחריותו הבלעדי של המשתמש באתר.
 4. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של “” discovery4u ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה. במקרים בהם מצוין במפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגוף חיצוני, יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש, ללא צורך לספק הסבר שיהא מקובל על הגולש.
 2. שחרור מאחריות –

המשתמש פוטר בזאת את ” discovery4u” ו/או כל הפועל מטעמו מאחריות כלשהי הנובעת מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מהשימוש בו. המשתמש מצהיר כי מודע לכך כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר את “discovery4u” ו/או כל הפועל מטעמו מכל אחריות לכל הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק, ישיר או עקיף, במידה ונגרמו לו, השימוש באתר ו/או במידע ו/או בתכנים המפורסמים בו ו/או בקשר לתוכניות ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ו/או מפורסמים בו.

 1. צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים / מנויים הרשומים באתר.

צוות אתר / הנהלת האתר  “discovery4u” מאשרת שהפרטים שנמסרו ישמרו בהתאם לחוק הגנת מידע – GDPR שנכנס לתוקף מ – 5/2018  .

במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות אתר “.” discovery4u

גילוי נאות

 1. אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים, בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי (שאינו כולל שם או פרטים מזהים אחרים) של גולשים, ניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

החלת הדין ומקום השיפוט

 1. בכל מקרה של מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר ו/או להפרת תקנון כללי השימוש באתר, מוסכם כי המחלוקת תוכרע בהתאם לדיני מדינת רומניה וכי מוקנית סמכות בלעדית לשיפוט לבתי המשפט בבוקרשט.
bluetree.ro
נגישות