Discovery4u
תנאים כלליים לסיורים / טיולים | Discovery Tours Romania
6416
rtl,page-template-default,page,page-id-6416,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.1.1,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge | shared by bluetree.ro,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

תנאים כלליים
תנאים כלליים ומידע מהותי לרכישת מוצרי פנאי , בידור וארגון טיולים בהתאם לקבוע בחוק הרומני.
התנאים המפורטים להלן במצטבר ו/או לחילופין לפי העניין יחולו על רכישת שירותי פנאי , בידור וארגון טיולים מאת SRL DISCOVERY P.Q.C.E. הטיולים מאורגנים על ידה – או על ידי חברות אחרות אותן היא משווקת.
פרטי החברה
SRL DISCOVERY P.Q.C.E טלפון : 40767009911+
Email – office@discovery4u.ro
כתובת – Sfanta ana 4b , Berceni 077020 Romania ( להלן – “דיסקברי” )

נוסע/רוכש נכבד, הנך מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויות וחובות הרוכש/נוסע נקבעים על פיהם. רכישת שירותי הפנאי / בידור / טיולים מאת “דיסקברי”, מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הרוכש/נוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים הכלליים ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד ” דיסקברי” ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם אלא על פי המפורט בתנאים אלו. לא תישמע כל טענה של נוסע/רוכש כי לא קרא את התנאים הללו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם ביצוע ההזמנה.

כללי
השירותים המוצעים ע”י “דיסקברי” מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי “דיסקברי” ו/או החברות המארגנות, בהתאם לשיקול הדעת המוחלט והמקצועי של הגופים לעיל. שינויים כאמור יכול שיכללו גם שינויי תאריכים / מסלולים, אופן ביצוע פרטי התכנית, ארגון סידורים חלופיים או כל שינוי אחר כפי שיידרש בהתאם לנסיבות מפעם לפעם.
כל המידע אודות מסלולי הטיולים וביצועם בפועל, לרבות תפקודם של מדריך / מלווה / מורה דרך הטיול והנהג, הנם באחריותן הבלעדית של חברות הטיולים המארגנות.
אין “דיסקברי” אחראית לכל מידע שהוא שלא נמסר או אושר על-ידה במפורש ובכתב.
אין משרדי ו/או סוכני / מתווכי / מארגני הנסיעות / טיולים / מדריכים / מלווים / מורי דרך רשאים לשנות תנאים ומידע שבאתר ו/או להבטיח הבטחות נוספות ו/או סותרות לתכנים שבאתר.
יובהר כי “דיסקברי” הנה משווקת ומארגנת שירותים הניתנים ברומניה ואין “דיסקברי” אחראית לכל תקלה אשר אין ביכולתה לצפות מראש.
על הנוסע לצפות בעת ההזמנה כי יתכן מצב בטחוני מיוחד בארץ וכי יתכן כי באזורים מסוימים בהן הוזמנו השירותים יתכנו נזקי-טבע, מזג אוויר יוצא דופן , מלחמות, מצב בטחוני מיוחד, מגיפות , כל אלו אינם באחריות “דיסקברי”.

אשרות ודרכונים

“דיסקברי ” אינה אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו”ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לרומניה מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אזרח של מדינה עוינת, האמורה להנפיק אשרה. באחריות הנוסע לוודא כי אכן ברשותו דרכון בתוקף לחו”ל ו/או כל מסמך דרוש אחר – הוצאתם לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד. כל הוצאה ו/או נזק אשר יגרמו בגין כל מסמך חסר ו/או לא תקין תחול על הנוסע בלבד.

חיסונים
במידה ובעתיד תחול הוראה מחייבת, על פי הוראות משרד הבריאות, על קבלת חיסונים מתאימים לביקור ברומניה . על הנוסע לפנות אל לשכת הבריאות המקומית לשם קבלת מידע באשר לצורך בחיסונים, על הנוסע חלה האחריות הבלעדיות להתחסן כאמור.

טיולים
הטיולים בשירותים המוצעים באתר מתבצעות על ידי חברות מורשות.
“דיסקברי” אינה אחראית לאספקת מזון כשר ו/או כל סוג מזון אחר בטיולים.
“דיסקברי” לא מתעסקת עם נושא האוכל. כידוע במסעדות ברומניה אין אוכל כשר .
נושא הכשרות מאוד רגיש לנוסע הישראלי , אנו מכבדים זאת ולכן איננו עוסקים בנושא.
אנחנו גם לא קובעים למטיילים מה לאכול , מתי לאכול ולא מפתים אותם בארוחה שעלותה מזערית ברומניה.
כל מטייל בוחר מה והיכן לאכול. המדריך יודע לכוון ולהמליץ על מסעדות.
מטיילים המקפידים על ארוחות כשרות – מומלץ להתארגן מראש מול המסעדות הכשרות הפועלות ברומניה.

הדרכת הסיורים / טיולים
הדרכת הסיורים / טיולים תבוצע באמצעות מדריך / מלווה / מורה דרך ( להלן – “מדריך” ) מקומי דובר עברית או אנגלית.
ביעדים מסוימים הסיורים / טיולים מודרכים על ידי נהג-מדריך / מלווה / מורה דרך (דהיינו הנהג הוא גם ה”מדריך”) ובאחרים יהיה מדריך בנפרד ונהג בנפרד, בהתאם לנהוג בכל יעד , כמות והרכב המשתתפים וסוג הרכב בטיול ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המארגנת.
חשוב להדגיש –
ההדרכה בתוך האתרים ברומניה נעשית על ידי מדריכים עובדי האתרים. המדריך שיוצא לסיור /טיול אינו מורשה להדריך בתוך האתרים אליהם מגיע הטיול.
קיימים טיולים בהם לא ניתן להדריך בזמן הרכיבה / נסיעה על כלים כגון אופנועי שלג / רייזרים / כלי שטח נוספים ( ג’יפ , טרקטורון או רכב דומה ) . ההדרכה נעשית בעצירות באופן קבוצתי למשתתפים בסיור /טיול.

סיורים / טיולים וכניסה לאתרים
סיורים / טיולים על בסיס קבוצה – הינם סיורים / טיולים משותפים המצרפים אליהם מטיילים נוספים למסלול המסוים, בסיורים אלו נדרש מינימום של מספר נוסעים להזמנה ברוב היעדים. פירוט מורחב בנושא ניתן לקבל מול המשרד לפני ביצוע ההזמנה – הפירוט גם נמסר לכל נרשם במפרט הטיולים אותו הוא מקבל מראש.
סיורים / טיולים על בסיס פרטי – הינם סיורים / טיולים עבור מספר הנוסעים הנרשמים ועבורם בלבד ברכב פרטי, הנקבע לפי כמות המשתתפים. ללא אפשרות לצרף או להצטרף למטיילים נוספים אשר לא נרשמו באותה הזמנה.
כניסות לאתרים – כניסות לאתרים / מוזיאונים / שמורות טבע / פארקים אשר אינם מצוינים ככלולים במסלול מצריכים דמי כניסה וניתן יהיה לשלם עבור כניסה אליהם במקום במידה ויהיה זמן לכך בתיאום עם מדריך הטיול המקומי.

סיורים / טיולים המשלבים נהיגה ברכבי שטח
אופנועי שלג – אופנוע שלג הינו כלי שאינו מורשה לנסיעה על כבישים ראשיים ובשמורות טבע. הנסיעה על אופנוע שלג נעשית במקומות מאושרים בלבד והמפעיל מקבל אישור מגורמי החוק לנסיעה באזור שמסלול הטיול עובר בו. אין לאופנוע שלג מספר רישוי , אין לו ביטוח מקיף או חובה. מפעילי אופנועי השלג אינם דורשים רישיון נהיגה ועל פי החוק המקומי הרומני גם לא נדרש רישיון נהיגה. מותר לנהוג על אופנוע שלג זה חוקי – האחריות הינה על הנוהג / הנוסע גם במקרה של תאונה חס וחלילה הן בפגיעה גופנית והן בגרימת נזק לאופנוע שלג. המטיילים מקבלים הדרכה והוראות ביטחון לפני הנסיעה וחותמים עליהם. נדרש להקפיד על הנאמר כדי להימנע מפציעות וממקרים של גרימת נזק לאופנוע שלג דבר שיסתכם בעלות כספית מיותרת. חברת “דיסקברי” מדגישה כי כל הפעילות ברכיבה על אופנועי השלג הינה באחריות המטייל ולמול מפעיל אופנועי השלג ובאחריותו הבלעדית. נושא הביטוח מורחב ומפורט בפרק נזקים וביטוח בהמשך.
רייזרים , טרקטרונים – אלו כלים בהם נדרש רישיון נהיגה. הרכיבה על כלים אלו דומה לשכירות רכב. נדרש להציג רישיון נהיגה רגיל , דרכון וכרטיס אשראי לביטחון על הכלי למקרה שנגרם נזק. המטיילים מקבלים הדרכה והוראות ביטחון לפני הנסיעה וחותמים עליהם. חברת “דיסקברי” מדגישה כי כל הפעילות ברכיבה על רייזרים / טרקטרונים הינה באחריות המטייל ולמול המפעיל ובאחריותו הבלעדית. נושא הביטוח מורחב ומפורט בפרק נזקים וביטוח בהמשך.
רכבי שטח בנהיגה עצמית – ג’יפים , SUV וכדומה – אלו כלים בהם נדרש רישיון נהיגה. נדרש להציג רישיון נהיגה רגיל , דרכון וכרטיס אשראי לביטחון על הכלי למקרה שנגרם נזק. חברת “דיסקברי” שוכרת מראש את הרכבים לשימוש משתתפי הסיור / טיול. לרכבים ביטוח חובה ומקיף ללא ביטוח לגחון הרכב / שמשות / צמיגים וביטול השתתפות עצמית. בעת הרישום לסיור / טיול מאשר נהג הרכב על קבלת הרכב לזמן הסיור / טיול ואחריותו לכל נזק הנעשה ברכב כתוצאה מנהיגה לא אחראית ומסוכנת שלו או של מי ממשתתפי הסיור / טיול. נערכת הדרכה קבוצתית למשתתפי הסיור / טיול להתנהלות בזמן הסיור / טיול. חברת “דיסקברי” מדגישה כי כל הפעילות ברכבי שטח בנהיגה עצמית הינה באחריות המטייל וכי לא יהיה למטייל או למי מטעמו כל תביעה או טענה לגבי פגיעה / נזק של הרכב או פגיעה גופנית של מי מהמשתתפים. נושא הביטוח מורחב ומפורט בפרק נזקים וביטוח בהמשך.
שייט – הפעילות בשייט נעשית בסירות ממונעות ובעלות רישיון ומפעילים מנוסים. חברת “דיסקברי” מדגישה כי כל הפעילות בשייט הינה באחריות המטייל למול המפעילים ובאחריותם הבלעדית. נושא הביטוח מורחב ומפורט בפרק נזקים וביטוח בהמשך.
ראפטינג – הפעילות בראפטינג נעשית בסירות לא ממונעות מכל סוג שהוא. הפעילות בראפטינג נעשית עם חברות ומדריכים מורשים לפי החוק המקומי. חברת “דיסקברי” מדגישה כי כל הפעילות בראפטינג הינה באחריות המטייל למול המפעילים ובאחריותם הבלעדית. נושא הביטוח מורחב ומפורט בפרק נזקים וביטוח בהמשך.
הסיורים כפופים לתנאי ספקי הטיולים והשירותים השונים ובכלל זה ביצוע הטיולים שינויים ו/או ביטולם.

תשר
עלות הטיולים, אינה כוללת תשר (טיפ). חברות הטיולים המקומיות ממליצות לחשב את התשר, בכ-5 יורו ליום טיול לנוסע/ת. התשר ישולם ישירות למדריך הטיול ולנהג.

גודל הקבוצה והרכבה בטיול קבוצתי
קיום הטיולים מותנה בהרשמה של מינימום מטיילים לפחות בכל טיול, זאת בהתאם לפרסום במפרט הטיולים. “דיסקברי” שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול במידה ותנאי זה לא יתקיים. במקרה כזה, תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה ( אם שולמו ). החברה תהיה פטורה מלשלם פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.

תופעות טבע – ביטולים או שינויים בגלל כח עליון
“דיסקברי” והחברות המארגנות אינן אחראיות על אירועים המוגדרים ככח עליון (רעידות אדמה, מלחמות, שיטפונות, ערפל, עננים , סופות, הוריקנים, חסימות כבישים , קרח , שלג , תאונות דרכים , מגיפות וכדומה…) ו/או לכל נסיבות אחרות כלשהן מכל סוג שהוא שאינן בשליטת חברת “דיסקברי” (לדוגמא – הפסקות חשמל), העלולות לגרום לביטול ו/או לשינוי הטיולים ו/או לשינוי ו/או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן. הכל על פי שיקול דעתן הבלעדי של “דיסקברי” או של החברות המארגנות או של המדריך בשטח. נסיבות אלה עלולות לגרום לשינוי או ביטול הטיולים.

דמי ביטול – תקנון
אין תנאי ביטולים –
יהיה מכובד להודיע לנו עד יומיים לפני הטיול במידה ואתם מבקשים לבטל.
יום לפני הטיול או ביום הטיול עצמו יהיה ממש לא מכובד.
אנחנו דוגלים באמון עם המטיילים וכפי שאת/ה מצפה שהרכב יגיע לאסוף אותך לטיול , בזמן ,
עם מדריך מקצועי ויעשה לך טיול מהנה – כך אנחנו מצפים מהמטיילים שנרשמו שלא יבטלו.

הנחות
למען הסר ספק, הנחות לחברי מועדונים שונים / קבוצות גדולות של משתתפים יינתנו אך ורק מהמחיר המלא המפורסם באתר ובתיאום מראש מול משרד החברה , אין כפל מבצעים. לא יינתנו הנחות על מחירי מבצע שונים, לרבות מחירי הנחה להרשמה מוקדמת.

שינוי במחירים המפורסמים באתר
“דיסקברי” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיריהם של השירותים המפורסמים באתר.
שינוי זה עשוי להתרחש, בשל עדכון שהתקבל מאת ספקי השירותים, הנובע מהעלאת מסים או מע”מ, שינויים בהפרשי שער, התייקרויות דלק, אירוע מיוחד המשפיע על רמת הביקוש, טעות במחיר המקורי שפורסם וכד’. ייתכנו מקרים שבהם תאשר חברת “דיסקברי” את ההזמנה, אולם, במחיר שונה ובדרך כלל גבוה יותר, מזה המפורסם – זאת בהתאם לנסיבות וכמובן תוך מתן הסבר מפורט.
למען הסר ספק, המחיר שנמסר בעת אישור ההזמנה, יהיה המחיר המחייב את הנוסע/רוכש ולא המחיר שפורסם באתר.

זיכויים והחזרים
נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאה לטיול לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של השירותים בהם לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, וכיו”ב. “דיסקברי” והחברות המארגנות ממליצים לכל נוסע לבטח את עצמו (ראה פרק “נזקים וביטוח”). עובדי “דיסקברי” ו/או נציגיה ו/או שלוחיה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים.

נזקים וביטוח

אין “דיסקברי” אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים שונים, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או כל סיבה אחרת כלשהי. “דיסקברי” ממליצה לנוסע לבטח עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען, בפעילות מוטורית כגון – נסיעה ב : רייזרים , טרקטרונים , אופנועי שלג , ג’יפים , רכבי שטח , שייט , ראפטינג וכדומה … מומלץ לבצע ביטוח אקסטרים ליום הפעילות.
“דיסקברי” מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן שירותי טיולים כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות ההסעות , ספקים ומפעילי פעילות מוטורית ( רייזרים , טרקטרונים , אופנועי שלג , ג’יפים , רכבי שטח , שייט, ראפטינג ) וכיו”ב ולפיכך אין “דיסקברי” אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם ע”י נותני השירותים הנ”ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני השירותים או של הנוסע עצמו. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם. כללי האחריות לגבי כל שירות ושירות נקבעים על ידי ספק השירותים עצמו ועל פי החוק והדין במדינה ( רומניה ) שבה ניתן השירות.

פניות
במקרים בהם מתעוררת בעיה או אי שביעות כלשהי מן השירות המוזמן, על הנוסע לפנות אל ספק השירותים ו/או ישירות ל “דיסקברי” והחברות המארגנות. זאת על מנת לאפשר לגורמים הנ”ל לסייע בידם בזמן אמת ובמהלך שהותם ברומניה.
נוסעים אשר יבחרו לפעול בכוחות עצמם, מבלי ליידע את “דיסקברי”, או את הגורמים הפועלים מטעמנו, יישאו בהפרשי עלויות, במידה שיהיו, בין השירות אשר הוזמן ואושר על ידנו לזה בו בחרו. כמו כן, לא תשפה “דיסקברי” נוסעים אשר יבחרו ליידע אותה רק בדיעבד, בגין בעיה ו/או אי שביעות רצון שהתעוררו במהלך הטיול. במקרה של בעיה כלשהיא “דיסקברי” זמינה בטלפון 40767009911+

הגבלת אחריות
הנוסע מצהיר בזאת כ ידוע לו שכל השירותים אותם מציעה “דיסקברי” הינם שירותים הניתנים על ידי צד שלישי וכי לגבי כל אותם שירותים “דיסקברי” הינה גורם מתווך בלבד בין הנוסע לבין חברות ונותני השירותים האחרים לרבות לכל הקשור לסיורים / טיולים. כל הכרטיסים, שוברים וכיו”ב שימסרו על ידי “דיסקברי” או באמצעותה, מוצעים בכפוף לתנאים ולתעריפים שעל פיהם פועלים הגופים המארגנים ו/או המספקים את אותם שירותים. מוסכם על הנוסע מפורשות כי “דיסקברי” לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש ו/או לאובדן רכוש אשר עלולים להיגרם בקשר לשירותים אשר נרכשו על ידי הנוסע במישרין ו/או בעקיפין.

חילוקי דעות
בכל מקרה שתוגש תביעה נגד “דיסקברי “בין אם תוגש התביעה נגד “דיסקברי” לבדה וגם/או יחד עם החברות המארגנות שאצלן נרשם הנוסע, תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט ברומניה בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לשירותי התיירות ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הרומני בלבד.

תשלום ורישום לטיול
הרשמה לטיולים המפורטים באתר ובכל פרסום אחר תיעשה במילוי טופס הרשמה ואישור הנוסע . השתתפות בטיול מותנית בכך ש “דיסקברי” קיבלו מהנוסע את מלוא הפרטים הנדרשים בהתאם לחוק הקיים ברומניה עבור השירותים שהוזמנו. החוק מחייב רישום עם מסירת הפרטים הבאים – שם פרטי + שם משפחה , כתובת מגורים מלאה , מספר תעודת זהות / דרכון , מספר טלפון נייד ( וואטסאפ – לקבלת הודעות ) , כתובת דואר אלקטרוני.

“דיסקברי” מאשרת שהפרטים שנמסרו ישמרו בהתאם לחוק הגנת מידע – GDPR שנכנס לתוקף מ – 5/2018  וחוק הגנת הפרטיות. כמו כן לא יעשה כל שימוש בפרטים שנמסרו – לא צרכי שיווק / פרסום וכדומה.

המחירים המצוינים באתר הנם לתשלום במזומן בלבד. התשלום מתבצע בתחילת הטיול לידי המדריך במטבע מקומי או ביורו.

השתתפות בטיול
“דיסקברי” והחברות המארגנות רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתם אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם . על הנוסע להודיע למארגנים טרם הרשמתו על כל מגבלה בריאותית או אחרת שעשויה להקשות על השתתפותו בטיול. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול , אשר יש בה משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול , על פי שיקול דעתם . יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות מינימום נוסעים לפחות בהתאם לפרסום במפרט הטיולים ואין הגבלה על מספר מקסימלי של משתתפים . בטיול ישתתפו נוסעים כמספר מקומות הישיבה ברכב הטיול.

הרכב המשתתפים
הטיולים המתפרסמים באתר ובהצעות המתפרסמות מדי פעם בפעם ע”י “דיסקברי” פתוחים להרשמה לכלל הציבור . לא תתקבל תלונה ו/או טענה בנושא גילאי המטיילים ו/או מצב בריאותם ו/או כישוריהם . טיולים התחומים בקבוצות גיל הינם בבחינת המלצה בלבד . אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל , ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלות הגיל.

מלווה קבוצה
מלווה הקבוצה הנו איש קשר בין המארגנים לנוסעים , המשמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל הטיול . במסגרת תפקידו יטפל המלווה , בין היתר , בארגון הסדורים השונים , הקשורים בניהולו התקין של הטיול , רכב הטיול , המדריכים המקומיים , כניסה וביקור באתרים וכיוצא באלה.

עישון ואכילה
בתוך רכב הטיול חל איסור על עישון ואכילה. תערכנה הפסקות למטרות אלה.

סיכום
טיולים ואירועים המתוארים באתר ו/או בכל פרסום אחר של “דיסקברי” זו מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי החברות המארגנות את הטיולים או הבאים מכוחם (“המארגנים”). כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של המארגנים לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות . שינויים כאמור כוללים שינויים ב – תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התוכנית, ארגון אירועים חלופיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתוכניות וכיוצא באלה.

bluetree.ro
נגישות